Benim Hocam Video Süreleri – Konular ve Program

Benim Hocam Video Süreleri - Konular ve Program
Paylaşarak Destek Ver !
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

Benim Hocam Video Süreleri – Konular ve Program pdf indir. Hangi videoda hangi konu anlatılıyor. Video sürelerine göre konular ve Benim Hocam program ile birlikte KPSS çalışma verimizini artırarak sınava daha iyi hazırlanabilirsiniz.

TÜRKÇE-AKER KARTALVideo Süresi (dk)Hedef (Tarih)Bitti
Türkçe Tanıtım5
1Ses Bilgisi30
2Ses Bilgisi-235
3Ses Bilgisi-330
4Ses Bilgisi-420
5Yazım Kuralları-132
6Yazım Kuralları-228
7Yazım Kuralları-335
8Noktalama İşaretleri-130
9Noktalama İşaretleri-220
10Sözcükte Yapı-125
11Sözcükte Yapı-235
12Sözcükte Yapı-335
13Sözcükte Yapı-435
14Sözcük Türleri-125
15Sözcük Türleri-235
16Sözcük Türleri-3-Zamirler20
17Sözcük Türleri-3-Zarflar25
18Sözcük Türleri-4-Edat-Bağlaç20
19Fiiller35
20Fiilimsiler20
21Fiilde Çatı35
22Cümlenin Öğeleri30
23Cümle Türleri20
24Anlatım Bozuklukları20
25Sözcükte Anlam30
26Sözcükte Anlam40
27Cümlede Anlam30
28Cümlede Anlam-220
29Cümlede Anlam-320
30Paragrafta Anlam-140
31Paragrafta Anlam-215
32Paragrafta Anlam-325
33Sözel Mantık-145
34Sözel Mantık-240
35Sözel Mantık-330
36Sözel Mantık-430
37Sözel Mantık-535
38Sözel Mantık-635
39Sözel Mantık-730
40Sözel Mantık-840

 

MATEMATİK-İLYAS GÜNEŞVideo Süresi (dk)Hedef (Tarih)Bitti
Matematik Çalışma Yöntemleri10
1Sözel Mantık-145
2Sözel Mantık-240
3Temel Kavramlar-135
4Temel Kavramlar-245
5Tek Çift Sayılar-145
6Tek Çift Sayılar-240
7Faktöriyel-145
8Faktöriyel-225
9Ardışık Sayılar-135
10Ardışık Sayılar-240
11Sayı Basamakları-125
12Sayı Basamakları-240
13Bölme35
14Bölünebilme40
15Asal Çarpanlar40
16Ebob Ekok-135
17Ebob Ekok-245
18Rasyonel Sayılar-140
19Rasyonel Sayılar-230
20Ondalıklı Sayılar40
21Basit Eşitsizlikler-145
22Basit Eşitsizlikler-250
23Mutlak Değer-140
24Mutlak Değer-240
25Üslü Sayılar-145
26Üslü Sayılar-230
27Köklü Sayılar-135
28Köklü Sayılar-240
29Köklü Sayılar-340
30Çarpanlara Ayırma-135
31Çarpanlara Ayırma-240
32Çarpanlara Ayırma-340
33Oran Orantı-140
34Oran Orantı-240
35Oran Orantı-340
36Sayı-Kesir Problemleri-140
37Sayı-Kesir Problemleri-240
38Sayı-Kesir Problemleri-335
39Yaş Problemleri45
40Karışım Problemleri40
41İşçi-Havuz Problemleri40

 

MATEMATİK-İLYAS GÜNEŞVideo Süresi (dk)Hedef (Tarih)Bitti
42Yüzde-Kar-Zarar-Faiz Problemleri-140
43Yüzde-Kar-Zarar-Faiz Problemleri-235
44Hız (Hareket) Problemleri-135
45Hız (Hareket) Problemleri-230
46Grafik Problemleri-140
47Grafik Problemleri-240
48Kümeler-140
49Kümeler-240
50Küme Problemleri35
51İşlem-145
52İşlem-2 ve Modüler Aritmetik-135
53Modüler Aritmetik-230
54Permütasyon-Kombinasyon-

Olasılık-1

40
55Permütasyon-Kombinasyon- Olasılık-240
56Permütasyon-Kombinasyon-

Olasılık-3

40
57Permütasyon-Kombinasyon-

Olasılık-4

35
58Fonksiyonlar-135
59Fonksiyonlar-240
60Sayısal Mantık-140
61Sayısal Mantık-230
62Üçgende Açılar-130
63Üçgende Açılar-235
64Üçgende Açı Kenar Bağıntıları25
65Dik Üçgen35
66İkizkenar-Eşkenar Üçgen40
67Açıortay40
68Kenarortay40
69Üçgende Alan35
70Üçgende Benzerlik-145
71Üçgende Benzerlik-240
72Çokgenler45
73Dörtgenler-140
74Dörtgenler-230
75Dörtgenler-240
76Çember ve Daire-130
77Çember ve Daire-225
78Katı Cisimler-140
79Katı Cisimler-225
80Analitik Geometri-145
81Analitik Geometri-230

 

TARİH-RAMAZAN YETGİN(dk)HedefBitti
1Tarih Dersine Giriş ve Öğrenci Bilgilendirmesi25
2İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-140
3İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-240
4İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-330
5İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-445
6İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-525
7İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-140
8İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-250
9İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-335
10İlk Müslüman Türk Devletleri Siyasi Tarihi-145
11İlk Müslüman Türk Devletleri Siyasi Tarihi-240
12Mısır’da Kurulan Türk İslam Devletleri30
13Anadolu’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri20
14Orta Çağ ve Yakın Doğu’da Kurulan Diğer Türk Devletleri25
15İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-135
16İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-240
17İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-340
18İlk Müslüman Türk Devletleri Bilim İnsanları30
19İlk Müslüman Türk Devletleri Yazı-Dil-Edebiyat22
20Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi-130
21Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi-225
22Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti-135
23Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti-225
24Bilim ve Teknoloji Tarihi-145
25Bilim ve Teknoloji Tarihi-240
26Bilim ve Teknoloji Tarihi-340
27Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-140
28Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-245
29Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-345
30Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-455
31Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-560
32Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-650
33Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-760
34Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-840
35Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-930
36Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-1035
37Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-1150
38Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-1220

 

TARİH-RAMAZAN YETGİN(dk)HedefBitti
39Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-140
40Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-240
41Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-340
42Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-425
43Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-155
44Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-255
45Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-360
46Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi-145
47Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi-275
48Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi-160
49Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi-260
50Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-160
51Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-250
52Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-340
53Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-440
54Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-525
55Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-635
56Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-740
57Osmanlı Devleti Basın Yayın Hareketleri25
58Osmanlı Devletini Dağılmaktan Kurtarma Fikirleri20
59Trablusgarp Savaşı50
60I. ve II. Balkan Savaşı45
61I.Dünya Savaşı35
62I.Dünya Savaşı-Kafkasya Cephesi30
63I.Dünya Savaşı-Kanal ve Çanakkale Cephesi45
64I.Dünya Savaşı- Irak, Hicaz ve Yemen Cephesi35
65I.Dünya Savaşı-Gizli Anlaşmalar ve Wilson İlkeleri30
66Mondros Ateşkes Anlaşması60
67Zararlı ve Yararlı Cemiyetler40
68Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-170
69Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-240
70Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-340
71Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-440
72I.TBMM Dönemi50
73I.TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar25
74Sevr Barış Anlaşması30

 

TARİH-RAMAZAN YETGİN(dk)HedefBitti
75Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-140
76Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-230
77Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-320
78Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-440
79Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-545
80Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Anlaşması45
81Atatürk’ün Hayatı40
82Atatürk Dönemi İç Politika45
83Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyet55
84Atatürk İlke ve İnkılapları-150
85Atatürk İlke ve İnkılapları-235
86Atatürk İlke ve İnkılapları-330
87Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-130
88Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-235

 

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ MEHMET CELAL ÖZYILDIZ(dk)HedefBitti
65İki Küresel Savaş Arası Dünya25
66İkinci Dünya Savaşı45
67Soğuk Savaş40
68Yumuşama-Detant Dönemi30
69Yumuşama-Detant Dönemi30
70Küreselleşen Dünya30

 

COĞ-BAYRAM MERALHedefBitti
Coğrafya Dersi Tanıtımı
1Türkiye’nin Coğrafi Konumu-1
2Türkiye’nin Coğrafi Konumu-2
3Türkiye’nin Coğrafi Konumu-3
4Türkiye’nin Coğrafi Konumu-4
5Türkiye’de İklim-1
6Türkiye’de İklim-2
7Türkiye’de İklim-3
8Türkiye’de İklim-4
9Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-1
10Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-2
11Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-3
12Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-4
13Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-5
14Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-6
15Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-7
16Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-8
17Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-9
18Türkiye’de Nüfus-1
19Türkiye’de Nüfus-2
20Türkiye’de Nüfus-3
21Türkiye’de Tarım-1
22Türkiye’de Tarım-2
23Türkiye’de Hayvancılık
24Türkiye’de Madenler-1
25Türkiye’de Madenler-2
26Türkiye’de Sanayi
27Türkiye’de Ulaşım
28Türkiye’de Turizm
29Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri

 

VATANDAŞLIK

ESRA ÖZKAN KARAOĞLU

(dk)HedefBitti
1Hukukun Temel Kavramları-130
2Hukukun Temel Kavramları-235
3Hukukun Temel Kavramları-335
4Hukukun Temel Kavramları-420
5Hukukun Temel Kavramları-525
6Hukukun Temel Kavramları-630
7Hukukun Temel Kavramları-730
8Hukukun Temel Kavramları-815
9Hukukun Temel Kavramları-930
10Hukukun Temel Kavramları-1020
11Hukukun Temel Kavramları-1125
12Hukukun Temel Kavramları-1235
13Hukukun Temel Kavramları-1330
14Hukukun Temel Kavramları-1425
15Anayasa Hukukuna Giriş30
16Hükümet Sistemleri30
17Anayasa Tarihi45
181982 Anayasası’nın Genel Esasları20
19Cumhuriyet’in Nitelikleri25
20Seçim İlkeleri ve Siyasi Partiler25
21Temel Hak ve Ödevler35
22Yasama-130
23Yasama-240
24Yasama-325
25Yasama-420
26TBMM’nin Görev ve Yetkileri-130
27TBMM’nin Görev ve Yetkileri-230
28TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları10
29Yürütme-Cumhurbaşkanı30
30Yürütme-Cumhurbaşkanının Görev ve

Yetkileri

20
31Yürütme-Cumhurbaşkanı Yardımcıları20
32Yürütme-Yürütmenin Düzenleyici

İşlemleri

30
33Yargı/Türk Yargı Sistemi20
34Yargı/Anayasa Mahkemesi45
35Yargı/HSK15
36İdare Hukuku-135
37İdare Hukuku-225
38İdare Hukuku-325
39İdare Hukuku-430
40İdare Hukuku-530

 

Temmuz ayı itibariyle haftalar….

1-7 Temmuz
8-14 Temmuz
15-21 Temmuz
22-28 Temmuz
29 Temmuz-4 Ağustos
5-11 Ağustos
12-18 Ağustos
19-25 Ağustos
26 Ağustos-1 Eylül
2-8 Eylül
9-15 Eylül
16-22 Eylül
23-29 Eylül
30 Eylül-6 Ekim
7-13 Ekim
14-20 Ekim
21-27 Ekim
28 Ekim-3 Kasım
4-10 Kasım
11-17 Kasım
18-24 Kasım
25 Kasım-1 Aralık
2-8 Aralık
9-15 Aralık
16-22 Aralık
23-29 Aralık
30 Aralık-5 Ocak

 

Tarih Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
1Tarih Dersine Giriş ve Öğrenci Bilgilendirmesi25
2İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-140
3İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-240
4İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-330
5İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-445
6İslamiyet Öncesi Türk Siyasi Tarihi-525

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
7İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-140
8İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-250
9İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti-335

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
Matematik Çalışma Yöntemleri10
1Sözel Mantık-145
2Sözel Mantık-240

 

15-21 TEMMUZ
 

HER GÜN 10-15 PARAGRAF SORUSU

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
3Temel Kavramlar-135
4Temel Kavramlar-245
5Tek Çift Sayılar-145
6Tek Çift Sayılar-240

 

Tarih Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
15İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-135
16İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-240
17İlk Müslüman Türk Devletleri Kültür ve Medeniyeti-340
18İlk Müslüman Türk Devletleri Bilim İnsanları30
19İlk Müslüman Türk Devletleri Yazı-Dil-Edebiyat22

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
7Faktöriyel-145
8Faktöriyel-225
9Ardışık Sayılar-135
10Ardışık Sayılar-240

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
20Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi-130
21Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi-225
22Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti-135
23Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyeti-225
24Bilim ve Teknoloji Tarihi-145
25Bilim ve Teknoloji Tarihi-240
26Bilim ve Teknoloji Tarihi-340

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
11Sayı Basamakları-125
12Sayı Basamakları-240

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
27Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-140
28Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-245
29Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-345
30Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-455
31Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-560
32Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-650

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
13Bölme35
14Bölünebilme40

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
33Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-760
34Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-840
35Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-930
36Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-1035
37Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-1150
38Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti-1220

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
15Asal Çarpanlar40
16Ebob Ekok-135
17Ebob Ekok-245

 

Türkçe-Aker KartalVideo Süresi (dk)
Türkçe Tanıtım5
1Ses Bilgisi30
2Ses Bilgisi-235
3Ses Bilgisi-330
4Ses Bilgisi-420

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
18Rasyonel Sayılar-140
19Rasyonel Sayılar-230

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
39Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-140
40Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-240

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
Coğrafya Dersi Tanıtımı45
1Türkiye’nin Coğrafi Konumu-145
2Türkiye’nin Coğrafi Konumu-245

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
1Hukukun Temel Kavramları-130
2Hukukun Temel Kavramları-235
3Hukukun Temel Kavramları-335

 

“8 Eylül Pazar hızlı bir genel tekrar”

Türkçe-Aker KartalVideo Süresi (dk)
5Yazım Kuralları-132
6Yazım Kuralları-228
7Yazım Kuralları-335

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
20Ondalıklı Sayılar40
21Basit Eşitsizlikler-145
22Basit Eşitsizlikler-250

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
41Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-340
42Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi-425

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
3Türkiye’nin Coğrafi Konumu-335
4Türkiye’nin Coğrafi Konumu-430

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
4Hukukun Temel Kavramları-420
5Hukukun Temel Kavramları-525
6Hukukun Temel Kavramları-630
7Hukukun Temel Kavramları-730

 

Türkçe-Aker KartalVideo Süresi (dk)
8Noktalama İşaretleri-130
9Noktalama İşaretleri-220
10Sözcükte Yapı-125
11Sözcükte Yapı-235
12Sözcükte Yapı-335
13Sözcükte Yapı-435

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
23Mutlak Değer-140
24Mutlak Değer-240
25Üslü Sayılar-145
26Üslü Sayılar-230

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
43Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-155
44Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-255
45Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi-360

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
5Türkiye’de İklim-155
6Türkiye’de İklim-250

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
8Hukukun Temel Kavramları-815
9Hukukun Temel Kavramları-930
10Hukukun Temel Kavramları-1020
11Hukukun Temel Kavramları-1125

 

“22 Eylül Pazar hızlı bir genel tekrar”

23-28 EYLÜL (6 GÜN)
 

HER GÜN 10-15 PARAGRAF SORUSU

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
12Hukukun Temel Kavramları-1235
13Hukukun Temel Kavramları-1330
14Hukukun Temel Kavramları-1425
Türkçe-Aker KartalVideo Süresi (dk)
14Sözcük Türleri-125
15Sözcük Türleri-235
16Sözcük Türleri-3-Zamirler20
17Sözcük Türleri-3-Zarflar25
18Sözcük Türleri-4-Edat-Bağlaç20

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
27Köklü Sayılar-135
28Köklü Sayılar-240
29Köklü Sayılar-340

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
46Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi-145
47Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi-275

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
7Türkiye’de İklim-340
8Türkiye’de İklim-435

 

 

Türkçe-Aker KartalVideo Süresi (dk)
19Fiiller35
20Fiilimsiler20
21Fiilde Çatı35

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
30Çarpanlara Ayırma-135
31Çarpanlara Ayırma-240
32Çarpanlara Ayırma-340

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
48Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi-160
49Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi-260

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
9Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-130
10Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-230

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
15Anayasa Hukukuna Giriş30
16Hükümet Sistemleri30
17Anayasa Tarihi45

 

Türkçe-Aker KartalVideo Süresi (dk)
22Cümlenin Öğeleri30
23Cümle Türleri20
24Anlatım Bozuklukları20

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
33Oran Orantı-140
34Oran Orantı-240
35Oran Orantı-340

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
50Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-160
51Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-250
52Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-340
53Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-440

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
11Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-355
12Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-430

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
181982 Anayasası’nın Genel Esasları20
19Cumhuriyet’in Nitelikleri25
20Seçim İlkeleri ve Siyasi Partiler25

 

“13 Ekim Pazar güzel bir tekrar. Dağılma dönemi önemli”

Türkçe-Aker KartalVideo Süresi (dk)
25Sözcükte Anlam30
26Sözcükte Anlam40

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
36Sayı-Kesir Problemleri-140
37Sayı-Kesir Problemleri-240
38Sayı-Kesir Problemleri-335

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
54Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-525
55Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-635
56Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi-740
57Osmanlı Devleti Basın Yayın Hareketleri25
58Osmanlı Devletini Dağılmaktan Kurtarma Fikirleri20

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
13Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-540
14Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-650

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
21Temel Hak ve Ödevler35
22Yasama-130
23Yasama-240

 

“20 Ekim Pazar hızlı bir genel tekrar”

Türkçe-Aker KartalVideo Süresi (dk)
27Cümlede Anlam-130
28Cümlede Anlam-220
29Cümlede Anlam-320

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
39Yaş Problemleri45
40Karışım Problemleri40
41İşçi-Havuz Problemleri40

 

Tarih-Ramazan Yetgin
 

Osmanlı Devleti bitti. Sağlam bir tekrar yapalım. Soru kartlarımızı, soru cevap defterlerimizi, duvarımıza astığımız tablolarımızı okuyalım.

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
15Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-725
16Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-835
17Türkiye’de Yeryüzü Şekilleri-955

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
24Yasama-325
25Yasama-420

 

“27 Ekim Pazar hızlı bir genel tekrar”

Türkçe-Aker KartalVideo Süresi (dk)
30Paragrafta Anlam-140
31Paragrafta Anlam-215
32Paragrafta Anlam-325

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
42Yüzde-Kar-Zarar-Faiz Problemleri-140
43Yüzde-Kar-Zarar-Faiz Problemleri-235

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
59Trablusgarp Savaşı50
60I. ve II. Balkan Savaşı45
61I.Dünya Savaşı35
62I.Dünya Savaşı-Kafkasya Cephesi30

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
18Türkiye’de Nüfus-135
19Türkiye’de Nüfus-230
20Türkiye’de Nüfus-340

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
26TBMM’nin Görev ve Yetkileri-130
27TBMM’nin Görev ve Yetkileri-230
28TBMM Bilgi Edinme ve Denetim Yolları10

 

“3 Kasım Pazar hızlı bir genel tekrar + DENEME”

Türkçe-Aker KartalVideo Süresi (dk)
33Sözel Mantık-145
34Sözel Mantık-240
35Sözel Mantık-330
36Sözel Mantık-430

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
44Hız (Hareket) Problemleri-135
45Hız (Hareket) Problemleri-230

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
63I.Dünya Savaşı-Kanal ve Çanakkale Cephesi45
64I.Dünya Savaşı- Irak, Hicaz ve Yemen Cephesi35
65I.Dünya Savaşı-Gizli Anlaşmalar ve Wilson İlkeleri30
66Mondros Ateşkes Anlaşması60
67Zararlı ve Yararlı Cemiyetler40

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
21Türkiye’de Tarım-130
22Türkiye’de Tarım-130

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
29Yürütme-Cumhurbaşkanı30
30Yürütme-Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri20

 

“10 Kasım Pazar hızlı bir genel tekrar”

Türkçe-Aker KartalVideo Süresi (dk)
37Sözel Mantık-535
38Sözel Mantık-635
39Sözel Mantık-730
40Sözel Mantık-840
TÜRKÇE BİTER 

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
46Grafik Problemleri-140
47Grafik Problemleri-240

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
68Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-170
69Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-240

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
23Türkiye’de Hayvancılık35

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
31Yürütme-Cumhurbaşkanı Yardımcıları20
32Yürütme-Yürütmenin Düzenleyici İşlemleri30

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
48Kümeler-140
49Kümeler-240
50Küme Problemleri35

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
70Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-340
71Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi-440
72I.TBMM Dönemi50
73I.TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar25
74Sevr Barış Anlaşması30

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
24Türkiye’de Madenler-135
25Türkiye’de Madenler-230

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
33Yargı/Türk Yargı Sistemi20
34Yargı/Anayasa Mahkemesi45
35Yargı/HSK15

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
51İşlem-145
52İşlem-2 ve Modüler Aritmetik-135
53Modüler Aritmetik-230

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
75Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-140
6Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-230
77Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-320

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
26Türkiye’de Sanayi30
27Türkiye’de Ulaşım30

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
36İdare Hukuku-135
37İdare Hukuku-225
38İdare Hukuku-325

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
54Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık-140
55Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık-240

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
78Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-440
79Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi-545
80Saltanatın Kaldırılması ve Lozan Barış Anlaşması45

 

Coğrafya-Bayram MeralVideo Süresi (dk)
28Türkiye’de Turizm30
29Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri30
 Coğrafya biter 

 

Vatandaşlık-Esra Özkan KaraoğluVideo Süresi (dk)
39İdare Hukuku-430
40İdare Hukuku-530
Vatandaşlık da biter. Her şey biter Tarih bitmez J

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
56Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık-340
57Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık-435
58Fonksiyonlar-135
59Fonksiyonlar-240

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
81Atatürk’ün Hayatı40
82Atatürk Dönemi İç Politika45
83Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Medeniyet55

 

Matematik-İlyas GüneşVideo Süresi (dk)
60Sayısal Mantık-140
61Sayısal Mantık-230

 

Tarih-Ramazan YetginVideo Süresi (dk)
84Atatürk İlke ve İnkılapları-150
85Atatürk İlke ve İnkılapları-235
86Atatürk İlke ve İnkılapları-330
87Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-130
88Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-235

 

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Mehmet Celal Özyıldız

Video Süresi (dk)
65İki Küresel Savaş Arası Dünya25
66İkinci Dünya Savaşı45
67Soğuk Savaş40
68Yumuşama-Detant Dönemi30
69Yumuşama-Detant Dönemi30
70Küreselleşen Dünya30

osinav.com ailesi olarak gireceğiniz KPSS sınavında başarılar dileriz.


Paylaşarak Destek Ver !
 •  
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

İlk yorumu siz yapın.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*