İnfaz Koruma Memuru (İKM) Çıkmış Mülakat Soruları

İnfaz Koruma Memuru (İKM) Çıkmış Mülakat Soruları
Paylaşarak Destek Ver !
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

İnfaz Koruma Memuru (İKM) Çıkmış Mülakat Soruları

İnfaz Koruma Memuru (İKM) Çıkmış Mülakat Soruları, Ankara İKM Çıkmış Mülakat Soruları, İzmir İKM Çıkmış Mülakat Soruları, Kayseri İKM Çıkmış Mülakat Soruları, Yozgat İKM Çıkmış Mülakat Soruları..

Merhaba arkadaşlar öncelikle yakından takip ettiğim mülakatlardan olan infaz koruma memurluğu mülakatına girilmeden önce kesinlikle mesleki bilgilerin öğrenilmesi gerekmektedir. Şartlı tahliye, koşullu salıverme gibi vs.

İKM Çıkmış Mülakat Soruları:

İKM Mülakatına Girmeden Önce Aşağıdaki Mesleki Bilgilerin Öğrenilmesi Tavsiye Edilir

İNFAZ VE KORUMA MEMURU (GARDİYAN)

Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanıdır.

 

A- GÖREVLER

▪ Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur,

▪ Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar,

▪ Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler,

▪ Koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder,

▪ Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder,

▪ Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar,

▪ Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar,

▪ Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar,

▪ Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur,

▪ Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur,

▪ Cezaevinin temizliğinden sorumludur.

 

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

 

▪ Üniformalar,

▪ Kapı anahtarları,

▪ Detektör,

▪ Görev yerinde bulundurulamayan tabanca,

▪ Gizli kameralar, kapalı devre TV. sistemleri.

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 

▪ İnfaz ve koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenlerin;

▪ Vücutça sağlam, atletik vücutlu,

▪ İnsan ilişkilerinde başarılı (tutuklulara saygılı, hoşgörülü, sevecen)

▪ Fedakar

▪ kimseler olmaları gerekir.

 

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

▪ Gardiyanlar genelde kapalı, açık ve yarı açık ceza evlerinde, bunlara bağlı atölye ve açık alanlarda çalışırlar,

▪ Teknolojik gelişme bu mesleğin icrasını kolaylaştırmaktadır (kapalı devre TV sistemi gibi).

▪ Gardiyanlar;

▪ Cezaevi üst yöneticileriyle,

▪ Tutuklularla ve hükümlülerle,

▪ Halktan kişilerle,

▪ Meslektaşlarıyla,

▪ Savcılarla,

▪ Hakimlerle,

▪ Avukatlarla,

▪ Askerlerle, iletişim içindedir.

▪ Hükümlü ve tutuklular tarafından tehditler alabilir, fiili saldırıya uğrayabilirler. Görev bitiminde bir takım sorunlarla da karşılaşabilir. İsyanlarda rehin olma, yaralanma ve ölüm olayları da olabilir.

İnfaz Koruma Memuru (İKM) Çıkmış Mülakat Soruları ( İzmir, Ankara, Kayseri, Yozgat):

 

1-Türkiye NATO?ya kaç yılında üye oldu.?

Cevap:1952

2-Lozan Antlaşmasının tarihi nedir?

Cevap:24 Temmuz 1923

3-Lozan Antlaşmasının başında kim vardı

Cevap: İsmet Paşa

4-Çok partili siyasete kaç yılında geçildi

Cevap:1946

5-Danıştay hangi davalar bakar?

Cevap: İlk derece mahkemesi olarak Danıştay?da görülecek davalar şunlardır :a- Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı (tazminat) davaları, (2575/24-1/a)b- Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/b)c- Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/c)d- Danıştay İdari dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/d)e- Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/e)f- Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/f)Temyiz yoluyla Danıştay?da görülecek davalar ise şunlardır :İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay?da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay?da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. (2575/25)Danıştay ayrıca, görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek üzere gönderilendava dosyalarını da inceler ve bu hususta kesin karar verir. (2577/44-1-b)

6-İdari mahkemeler hangi davalara bakar?Cevap: İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay?da çözümlenecek olanlar dışındaki :a- İptal davalarını, (2576/5-1/a)b- Tam yargı (tazminat) davalarını, (2576/5-1/b)c- Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, (2576/5-1/c)

7-Şimdiki Milli Eğitim Bakanı kimdir?

Güncel cevap

8-Görevde olan şu anki cumhurbaşkanımız kimdir?

Güncel cevap

9-Genel seçimler kaç yılda bir yapılır?

Cevap: 4 yılda 1

10-Atatürk ilkeleri nelerdir?

Cevap: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik, İnkılapçılık

11-Ankara savaşı tarihi nedir?

Cevap:1402

12-Timur hangi millettendi?

Özbek Türkü

13-Cengiz Aytmatov kimdir?

Cevap: Ünlü Kırgız Türk’ü edebiyatçı, gazeteci, çevirmen ve siyasetçi.

14-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde kaç yargıç vardır?

Cevap: 46

15-Türkiye Cumhuriyet nasıl bir devlettir?

Cevap: T.Cumhuriyeti Cumhuriyetçi, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, laik, insan haklarına saygılı, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir.

16-Devletin sosyal olmasını açıklayınız.

Cevap: Sosyal devlet; vatandaşların dil,din,mezhep,ırk,cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetilmeksizin kanunlar önünde eşit olduğu ve devletin ana görev olarak halka hizmet etmeyi benimsediği devlet anlayışıdır.

17-Cumhurbaşkanı en fazla kaç kere seçilir?

Cevap:2

18-Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi?

Cevap: 5 Aralık 1934

19-Takriri Sükun Kanunu hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait isyanının yarattığı tehlikelerin ve olağanüstü şartların ortaya koyduğu engelleri önlemek amacıyla 4 Mart 1925’de yürürlüğe girmiştir. Önce iki yıl için çıkarılan kanun, iki yıl daha uzatıldıktan sonra 4 Mart 1929’da yürürlükten kaldırılmıştır. Üç maddeden oluşan bu kanunla hükümete parti kapatmaktan gazete kapatmaya kadar yetkiler verilmiştir. Daha sonraki inkılâpların gerçekleşmesi açısından bu kanun çok büyük yarar sağlamıştır.

20-Suyun kaldırma kuvvetini kim buldu?

Cevap: Arşimet

21-Türkiye?den 5 baraj sayınız.

Cevap: Kızılırmak üzerinde; Hirfanlı Barajı, Yeşilırmak üzerinde; Almus, Hasan ve Suat Uğurlu Barajları, Sakarya üzerinde; Sarıyar, Çubuk, Kurtboğazı, Gökçekaya barajları, Gediz üzerinde; Demirköprü Barajı, Büyük Menderes üzerinde; Kemer Barajı

22-Dünyaca ünlü uzay bilimci Türk kimdir?

Cevap: Ali Kuşçu

23-Feza ne demektir?

Cevap: Uzay boşluğu

24-Samanyolu nedir?

Cevap: Dünya?nın içinde bulunduğu galaksinin adıdır.

25-Dünya’ya en yakın 3 gezegen nedir?

Cevap: Merkür, Venüs, Mars

26-Euro vizyon bu sene nerde yapılacak?

Cevap: Güncel cevap

27-Ceber kalesi nerededir?

Cevap: Suriye toprakları içerisinde kalan Türk karakoludur.

28-Atatürk kaç kardeşti?

Cevap: 6 kardeş Fatma, Ahmet, Ömer, Mustafa Kemal Atatürk, Makbule Boysan Atadan, Naciye

29-Atatürk Barajı ve Atatürk Üniversitesi  nerededir?

Cevap: Atatürk barajı Adıyaman ile Şanlıurfa arasındadır. Üniversite: Erzurum’dadır.

30-Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder?

Cevap:Tarihte kurulmuş 16 Türk imparatorluğunu ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti ‘ni temsil etmektedir.

Aşağıdaki Cevapsız Sorular Türkiye Geneli İKM Mülakat Sorularından Oluşmaktadır

 • Devletin başı kimdir?
 • Yargı nedir?
 • Adalet nedir?
 • Mahkemeler kaça ayrılır?
 • Mimar Sinan’ın ustalık, kalfalık ve çıraklık eserleri nelerdir?
 • İstanbul’da kaç köprü vardır?
 • Mecliste kaç sandalye vardır?
 • ‘Ordular ilk hedefiniz  Akdenizdir ‘ sözü hangi savaşta söylendi?
 • Temyiz nedir?
 • BM in üyeleri kaç tanedir?
 • Sıtma yapan sineğin ismi nedir?
 • İlk tiyatro eserinin ismi nedir?
 • Matbaayı ve uçağı kim bulmuştur?
 • Valinin görevleri nelerdir?
 • Şapka Kanunu ne zaman çıkarıldı?
 • Son halife kimdir?
 • Cumhuriyet ne zaman kuruldu?
 • Devletin harcamalarını kim düzenler?
 • Son Osmanlı padişahı kimdir?
 • Yargı ve yürütme yetkisi kime aittir?
 • Kuduz aşısını kim bulmuştur?
 • Kıbrıs projesi nedir?
 • Isırınca uyku yapan sinek hangisidir?
 • Adliye kaça ayrılır?

Aşağıdaki Soru ve Cevaplar İKM Mülakatlarında Çıkmış veya Benzeri Çıkabilecek Sorulardan Oluşmaktadır

31-Cezaevi çeşitleri nelerdir ? Kapalı? Yüksek güvenlikli kapalı? Kadın kapalı? Gençlik kapalı? Açık cezaevleri? Eğitim evleri? Gözlem sınıflandırma merkezleri.

32-Müddetname nedir ? Hükümlüye ceza evine girişte verilen süre belgesidir cumhuriyet başsavcılığı tarafından düzenlenir.

33-Hükmen tutuklu ne demektir ? Mahkeme tarafından hakkında bir hüküm kurulan ve tutukluğununu devamına karar verilenlere denir bunlar hakkında verilmiş karar henüz kesinleşmemiştir bu durumda olanlar tutuklu statüsünde kabul edilir.

34-İnfaz hukuku nedir ? Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve kuralları belirleyen hukuk dalıdır.

35-İlam nedir ? Kesinleşme şerhi verilmiş mahkeme hükümlerine ilam denir emri yerine getinen cumhuriyet başsavcılığıdır.

36-Muhakeme nedir ? Hukuki bir uyuşmazlığın yargısal çözümüne katkıda bulunan organlar ve sujeler tarafından yapılan işlemlerin bütünüdür.

37-İnfaz nedir ? Kesinleşmiş bir mahkeme hükmünün yerine getirilmesi ve icrası sürecidir.

38-Yakalama emri nedir ? Çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan karar.

39-Tutuklama nedir ? Tedbirdir soruşturma veya davanın daha selim yürütülmesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin karardır.

40-Tanık nedir ? Soruşturma ve ya dava konusu hakkında bilgisi olan ve dinlenmesine karar verilen kişidir.

41-Şüpheli nedir ? Soruşturmaya konu olan kişiye denir.

42-Müşteki nedir ? Şikayet eden şikayet hakkı olan kişidir.

43-Mağdur nedir ? Suçtan zarar gören kişiye mağdur denir.

44-Soruşturma izni nedir ?? Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirinin iznine tabi olan kişiler hakkında verilen izindir.

45-Sorgu nedir ? Şüpheli veya sanığın hakimce ifadesinin alınması ve soru sorulmasıdır.

46-Savunma nedir ? Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasında ki ilişkiyi kendi görüşüyle ortaya koymak kendi görüşüne ilişkin olarak delil toplanmasını talep etmesidir.

47-Sanık nedir ? Hakkında kamu davası açılan şüphelidir.

48-Mevcutlu ne demektir? Kolluk kuvvetleri tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken soruşturmaya konu sanıklarında birlikte getirilmesidir.

49-Mahkum nedir ? Hakkında mahkumiyet kararı verilen sanıktır.

50-Karar düzeltme nedir ? Yargıtay ilgili dairesinin bozma ve ya onama kararından sonra açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin kararın kabulüdür.

51-Kanun yararına temyiz nedir ? Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle ilgili olarak adalet bakanlığı ile cumhuriyet başsavcılığı tarafından başvurulan bir kanun yoludur amacı ise yanlış hukuki kararların yerleşmesini ve örnek alınmasını engellemektir.

52-İştirak nedir ? Bir fiile birden çok kişinin katılımına iştirak denir.

53-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ne demektir ? Sanık hakkında iki yıl ve daha az mahkumiyet kararı söz konusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir alana terk etmedir.

54-Göz altı nedir ? Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile konunda belirtilen sürece alıkonulmasıdır

55-Fezleke nedir ? Hülasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti) özel anlamıyla ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde meydana gelen olayların ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde bütün deliller toplanarak merkez cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen iddianame öncesi sonuç yazısı.

56-Faili meçhul nedir ? Kim tarafından işlendiği bilinmeyen hadiselerdir.

57-Delil nedir ? Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta ispat.

58-Çağrı kağıdı nedir ? Cumhuriyet savcılığı soruşturma aşamasında dinlenmesı gereken şüpheli mağdur ve tanıkların gelmesinin istendiği kağıt.

59-Ceza fişi nedir ? Kesinleşen kararların miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlenmek üzere düzenlenen adli sicile sevk edilen evrak.

60-Bihakkın tahliye nedir ? Şart olmaksızın hakkıyla cezasını çekmiş tüketmiş olmak.

61-Beraat nedir ? Suçlu bulunmama hali.

62-Önleme araması nedir ? Suç işlenmeden önceki aşamada idarece yürütülen arama biçimidir.

63-Adli arama nedir? Hakim kararı ile yapılan ev ve iş yeri aramasıdır.

64-Ara karar nedir ? Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara yardımcı kararlardır.

65-Adli sicil kaydı nedir ? Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt.

66-CTE de tutulan defterleri sayınız

 • Gelen giden evrak kayıt defteri? Karar defteri
 • Ziyaret defteri
 • Muhabere dosyası
 • Rapor dosyası
 • Mevzuat dosyası

67-Ceza evi katibinin görevleri nelerdir? Uyap’da hükümlü tutuklu kayıtlarını yapmak? Giriş çıkış kayıtlarını yapmak? Hastane sevklerini yapmak? Tutuklu ve hükümlülerin defter kayıtlarını yapmak? Tutuklu ve hükümlülerin dosyalarının temiz düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak? Disiplin cezalarını takip etmek? Kurumsal yazışmaları yapmak? Tutuklu ve hükümlülerin nakil işlemleriyle ilgili yazıları yazmak? Amirleri tarafından verilen diğer işleri eksiksiz yerine getirmek

68-Cumhuriyet başsavcısının görevleri nelerdir ? Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek? Başsavcılığın verimli düzenli bir şekilde işlemesini sağlamak iş bölümü yapmak? Gerektiğinde adli göreve ilişkin işleri yapmak kanun yollarına başvurmak duruşmalara katılmak ve izlemek? Kanunda verilen diğer işleri yapmak

69-Cumhuriyet başsavcılığının görevleri nelerdir ? Kamu davasının açılmasına yer olup olmadığına karar vermek soruşturma yapmak ve ya yaptırmak? Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerine kamu adına izlemek gerektiğinde kanun yollarına başvurmak? Kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak? Kanunda gösterilen diğer işleri yapmak

70-Kanlemyekün ne demektir ? Hukuki işlemin sonuç doğurmaması demektir

71-Müşteki nedir ? Şikayet eden şikayet hakkı olan

72-Sübut ne demektir ? Suçun delillendirilmesi ispatıdır

73-İcbar nedir ? Bir kişiyi bir şeye ve ya bir şeyi yapmaya zorlamadır

74-İrtikap suçu nedir? Kamu görevlilerinin görevlerinin sağladığı nüfuzu kullanarak kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamasıdır

75-Mağdur nedir ? Suçtan zarar gören kişi

76-Soruşturma nedir ? Suçun öğrenilmesinden başlayarak iddianamenin kabullenene kadar savcılık makamının yaptığı inceleme işidir tahkik tahkikat ilgili ve tanıklardan bilgi toplama işi

77-Müzekkere nedir ? İstem yazısı

78-Müvekkil nedir ? Vekalet veren , avukatın vekilliğini yaptığı kişiye denir

79-Müdafii nedir ? Vekillik ilişkisi olmadın yasa gereği sanığı savunan avukat

80-Men-i müdahale nedir ? Bir taşınmazın haksız işgaline karşı açılan verilen dava sonrası alınan karardır

81-Lahiya nedir ? Herhangi bir konuda görüş bildiren yazıdır

82-Kovuşturma nedir ? Ceza davasının mahkeme evresi yargılama safhasıdır

83-Müdahil ne demektir ? Davaya taraf olan ve yasanın davanın taraflarına verdiği hakları kullanan kişidir

84-Kararın tavzihi nedir ? Verilen karar hakkında kararı veren merciden belirsiz kısımların aydınlatılmasının istenmesidir

85-İsticvap nedir ? Bir tarafın kendi aleyhinde olan bir ve ya birkaç vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesidir

86-İzhar nedir ? Kolluk güçleri marifetiyle mahkemeye zorla getirme

87-İddianame nedir? Şüpheli hakkında mahkemeye sunulan şüphelinin cezalandırılmasını talep eden savcılık yazısıdır

88-Hukuki ihtilaf nedir? İçerisinde suç barındırmayan ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme

89-Fail nedir ? Hareketi gerçekleştiren kişi suçu işleyen tedip hapsi nedir? İtiraz ve temyiz yolu olmayan 4 günü geçmeyen akıllandırma amaçlı hapis cezasıdır.

90-Denetimli serbestlik nedir ? Ceza evine girmeden dışarıda bazı kurallara uyma zorunluluğudur.

91-Davaname nedir? Cumhuriyet savcılığının konuyu ilgilendiren fakat ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemesinde görülecek davayı açtığı belge.

92-Fezleke nedir ? Hukukda bir mahkeme kararının soruşturmanın özetine denir.

93-Mürkerrir nedir ? Tekrar suç işleyen kişiye denir.

94-Koşullu Salıverme nedir ? Hakkında hükmedilen hapis cezasının bir kısmını cezaevinde iyi halli olarak geçiren ve hükümlülüğün kanunca öngörülen diğer koşullarında varlığı halinde tahliye tarihinden önce salıverilmesidir.

95-İnfazın konusu nedir? Kesinleşmiş bir mahkeme hükmüdür.

96-Adli para cezası nedir ? Adli para cezası, beş günden az, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde yedi yüz otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın, hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

97-İnfazın ertelenmesi nedir? Belirli mahkumiyetlerin infazının geçerli mazeret ve koşulların varlığı halinde ileri tehirdir.

 

Merak ettiğiniz soruları yorum kısmından belirtebilirsiniz ve İKM mülakatı hakkında bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz.


Paylaşarak Destek Ver !
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

İlk yorumu siz yapın.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*