2019 KPSS Konu ve Soru Dağılımları

KPSS Konu ve Soru Dağılımları
Paylaşarak Destek Ver !
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

2019 KPSS Konu ve Soru Dağılımları

2019 KPSS Konu ve Soru Dağılımları, 2020 KPSS Ortaöğretim Konu ve Soru Dağılımı, KPSS Lisans Konu Dağılımı, KPSS Önlisans Soru Dağılımı..

KPSS Sınavında Her Sene Çıkan Konular ve Soru Dağılımları Aşağıdaki Tabloda Listelenmiştir. 

2019 Kpss B Grubu Lisans ve Önlisans Soru Dağılımı

GENEL YETENEK (60 SORU)

Türkçe: 30 soru 

GENEL KÜLTÜR (60 SORU)

Tarih: 27 soru

Matematik : 27 soruCoğrafya: 18 soru
Geometri :  3 soruVatandaşlık: 9 soru
 Güncel Bilgiler: 6 soru

 

2019 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Konu Dağılımı

Genel YetenekYaklaşık Ağırlığı
1) Sözel Bölüm Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi
ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.
%50
2) Sayısal Bölüm Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.%50
Genel Kültür              Yaklaşık Ağırlığı
TARİH%45
a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal,ekonomik ve kültürel gelişmeler)%5
b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)%15
cAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’ nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’ nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)%20
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)%5
COĞRAFYA%30
a) Türkiye’nin fiziki özellikleri%12
b) Türkiye’nin beşerî özellikleri%5
cTürkiye’nin ekonomik özellikleri%13
TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ%15
aHukuk başlangıcı%5
b) Anayasa%5
c)  İdare%5
GÜNCEL BİLGİLER%10


KPSS Konu ve Soru Dağılımları2019 KPSS LİSANS – ÖNLİSANS GENEL YETENEK SORU VE KONU DAĞILIMLARI

Türkçe Soru ve Konu Dağılımı (30 soru)

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Yapı Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

Matematik Soru ve Konu Dağılımı  (27 soru)

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme ve Bölünebilme kuralları
 • Asal Çarpanlarına ayırma, EBOB-EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Eşitsizlik, Mutlak değer
 • Üslü sayılar
 • Köklü sayılar
 • Çarpanlara ayırma
 • Oran-orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem ve Modüler Aritmetik
 • Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
 • Tablo ve Grafikler
 • Sayısal Mantık Problemleri

Geometri Soru ve Konu Dağılımı (3 soru)

 • Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
 • Çokgenler ve Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

2019 KPSS LİSANS – ÖNLİSANS GENEL KÜLTÜR SORU VE KONU DAĞILIMLARI

Tarih Konu ve Soru  Dağılımı (27 soru)

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk – İslam Tarihi
 • Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • Yüzyılda Osmanlı Devlet
 • Kurtuluş Savaşı’nın Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Atatürk ilke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

 

Coğrafya Konu ve Soru Dağılımı (18 soru)

 • Coğrafi Konum ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
 • Türkiye’nin Yer şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
 • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
 • Bölgesel Kalkınma Projeleri

Vatandaşlık Konu ve Soru Dağılımı (9 soru)

 • 1- Hukukun Temel Kavramları
 • 2- Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri
 • 3- Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 • 4- 1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 • 5- Yasama
 • 6- Yürütme
 • 7- Yargı
 • 8- Temel Hak ve Hürriyetler
 • 9- İdare Hukuku
 • 10- Uluslararası Kuruluşlar

Türkiye ve Dünya ile ilgili Genel Kültürel ve Güncel Sosyo-Ekonomik Konular  (6 Soru)

2019-2020 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU VE KONU DAĞILIMLARI

KPSS 2019 Öğretmenlik Eğitim Bilimleri Konu ve Soru  Dağılımları Aşağıdaki Gibi Olacaktır.
 

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri ve Teknikleri 16 Soru 
 • Öğrenme Psikolojisi 16 Soru 
 • Ölçme ve Değerlendirme 12 Soru
 • Gelişim Psikolojisi 12 Soru  
 • Rehberlik ve Özel Eğitim 12 Soru
 • Sınıf Yönetimi 4 Soru
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 4 Soru
 • Program Geliştirme 4 Soru 

TOPLAM : 80 Soru


Paylaşarak Destek Ver !
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

İlk yorumu siz yapın.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*