Ölçme ve Değerlendirme Ders Notları

Ölçme ve Değerlendirme Ders Notları

Ocak 3, 2019 sınav 0

Ölçme ve Değerlendirme Ders Notları KPSS Eğitim Bilimleri sınavında; Temel Kavramlar, Bir Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler, Test Türleri, Çağdaş Değişim Yaklaşımları ve Ölçme Araçları, […]

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Notları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Notları

Ocak 3, 2019 sınav 0

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Notları Eğitim Bilimleri KPSS sınavında; Öğretim İlkeleri, Düşünme Becerileri, Öğrenme – Öğretim Kuramları, Öğretim Stratejileri, Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknikleri, Kavram […]

Öğrenme Psikolojisi Ders Notları

Öğrenme Psikolojisi Ders Notları

Ocak 3, 2019 sınav 0

Öğrenme Psikolojisi Ders Notları Öğrenme Psikolojisine Giriş, Davranışçı Kuramlar ; Klasik Koşullanma, Bitişiklik Kuramları,  Bağ Kuramı, Edimsel Koşullanma, Bilişsel – Davranışsal Kuramlar, Sosyal Öğrenme Kuramı, Amaçlı Davranışçılık, […]

KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları

KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları

Ocak 3, 2019 sınav 0

KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları KPSS Eğitim Bilimleri Ders Notları, Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikoloji, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme, Program Geliştirme, Rehberlik.. İçindekiler: 2019 […]